Kalite Yönetim Sistemleri Politikası

Değişen ve gelişen müşteri isteklerini gıda sektörüne uygun yasa ve mevzuat şartları dahilinde karşılamak için gıda emniyeti ile ilgili tehlikeleri tanımlayarak gerekli tedbirleri almak, planlı ve sistematik faaliyetleri yaygınlaştırarak proseslerimizi ve ürün kalitemizi sürekli iyileştirmek, un ve yem sektöründe tercih edilen, aranan kurum ve marka olmaktır.

Çuko Yem, yemlerinde organik mineral kullanır;

Kökeninde mikro mineral eksikliği olan sorunlar, işletmelerde ciddi para kayıplarına sebep olmaktadır. Düşük üreme performansı, yüksek somatik hücre sayısı, metabolik hastalıklar, topallık ve azalan süt üretimi verebileceğimiz bazı örneklerdir.

Çuko Yemlerinde Kullandığımız Organik Mikro Mineraller:

Bakır: Üreme ve tırnağın sağlıklı gelişimi için önemlidir. Bakır, doğum sonrasında sonunun atılması ve yine erken dönemde embriyonik ölümlerde azalma sağlarken, tohumlama başına gebe kalma oranlarında artış sağlamaktadır.

Manganez: Üreme sağlığına katkıda bulunan mikro mineraldir. Manganez, erken ovulasyon, yüksek gebelik oranları ve buzağılama kolaylığı sağlar.

Çinko: Bağışıklık mekanizmasını geliştirir ve tırnak ve memenin yapısında önemli rol oynayan keratin üretimi için gereklidir. Keratin tırnak yapısını kuvvetlendirirken, meme sifinkterlerini güçlendirerek mastitis yapan bakterilerin meme içerisine ulaşmalarına engel olur.

Selenyum: Hayvanların hastalıklara direncini arttırır, sonun atılmasını kolaylaştırır ve buzağıların yaşam

gücünü arttırır. İşkembe Düzenleyiciler: Bu ürünler, işkembede yemlerden gelen enerji ve proteinin efektif kullanılmasını sağlar. Böylece daha yüksek verim elde edilir.

Çuko Yem, yemlerinde esansiyel yağlar kullanır!

Esansiyel yağlar, işkembede yemlerden gelen enerji ve proteinin efektif kullanılmasını sağlar. Böylece daha yüksek verim elde edersiniz.

Çuko Yem, yemlerinde maya kullanır!

Mayalar; selülozu sindiren bakterilerin ortamını iyileştirerek selüloz sindirimini arttırır.