Sunar Aydınlık Gelecek Programı

Sunar Grup, kurulduğu günden bu güne, gücünü %100 topraktan alan bir tarımsal sanayi şirketler topluluğudur. Başta en büyük paydaşı doğa ve toprağa, daha sonra alın teriyle ekonomik kalkınmaya katkıda bulunduğu çiftçisine sorumluluğunu unutmamıştır. Yatırımlarını, sosyal sorumluluk projelerini öncelikli olarak doğanın korunması ve çiftçinin kalkınmasına yönelik olarak şekillendirmiştir.

Bu kapsamda henüz sürdürülebilirlik ülkelerin, yerel ve global şirketlerin ajandalarının en önemli maddelerinden biri olmadan farklı tanımlarla projelerini planlamış, uygulamış, yönetmiş ve sonuçlandırmıştır. 2013 yılı itibariyle sürdürülebilirliği bilhassa “Sürdürülebilir Tarım” konusunu şirket stratejilerinin ana odağı haline getirmiş ve bu kapsamda her departmandan bir temsilciyle oluşturduğu “Sürdürülebilirlik Ekibi”ni kurmuştur. Bu ekip grubun beş yıllık Sürdürülebilir Kalkınma Planı olan “Sunar Bright Future”u 2014’te tamamlamış ve uygulamaya koymuştur.

Sunar Grup aynı zamanda Sürdürülebilirlik Akademisi öncülüğünde Türkiye’nin gıda devi firmalarının kurduğu Sürdürülebilir Gıda Platfomu’nun da kurucu üyelerinden biri ve İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Yürütme Kurulu üyesidir.