• Kuzuların 3 haftalık yaşından, kesime gidene kadar ki döneminde kullanılır.
  • Genç yaşta besiye alınacak kuzuların ihtiyaçlarını karşılayacak özellikte hazırlanmış bir yemdir.
  • Çok iyi bir yem dönüşüm oranı, yüksek canlı ağırlık, yüksek kesim randımanı ve karlılık sağlar.

Kullanım Şekli ve Özellikleri

  • Kaliteli kaba yem ile birlikte kısa sürede hedeflenen ağırlığa ulaşılır.
  • Bu yem kuzularda görülen idrar problemlerinin ortaya çıkmasını engeller.
  • Kuzuların hızlı ve sağlıklı gelişmesini sağlar.
  • Yüksek dane içeriği nedeniyle, tahıl ilavesine gerek yoktur.
  • Kuzuların önlerine serbest olarak yani yiyebildiği kadar verilmesi önerilir.