6 aylık erkek tokluların besi başlangıcından kesimine kadar olan sürede kullanılır. Zengin mineral vitamin bileşimi ve dengeli protein enerji yapısı ile hayvanlarınızın günlük canlı ağırlık kazançlarını genetik kabiliyeti oranında artırır. Yoğun beslenme sonrası görülebilecek olan rumen asidozu (işkembe asitliği) problemini azaltır. Ayak tırnak hastalıklarını en aza indirir. Karkas kalitesini ve randımanını iyileştirir. Süratli canlı ağırlık artışı sağlar ve böylece karlılığınızı en üst düzeye çıkarır.

Kullanım Şekli ve Özellikleri

  • Ortalama 25-30 kg canlı ağırlıktan başlayan, 50-60 kg. canlı ağırlığa kadar sürecek besi süresi içerisinde (3-4 ay) günlük 300-350 g canlı ağırlık sağlayarak, toklularda mükemmel bir besi performansı sağlar.
  • Yoğun besiye almadan önce hayvanlarınıza Çelerme aşısı yaptırın.
  • İç ve dış parazit mücadelesi yapın.
  • İşletmeye özel rasyon hazırlanması için bölge teknik elemanlarımız ile görüşebilirsiniz.