İneklerin gebeliğinin son 60 gününün, ilk 40 gününde kullanılır. Zengin vitamin ve mineral bileşimi ve dengeli protein yapısı ile güç doğum riskini azaltır. Doğum sonrası görülme riski olan son atmama, süt humması, ketosis ve doğum sonrası döl tutmama problemlerini engeller. Kuru dönemde memenin ve işkembenin yenilenmesini sağlar.

Kullanım Şekli ve Özellikleri

  • Hayvanlarınıza, doğuma 20 gün kalana kadar Çuko Yem Kuru Dönem Yemi kullanınız. Son 20 günde yavaş yavaş alıştırarak süt yemine geçiniz.
  • Süt yeminizi kademeli olarak arttırınız. Hayvanınızı doğum yaptığında canlı ağırlığının %1’i kadar süt yemini tüketebilecek seviyeye getiriniz. (Örneğin 500 kg canlı ağırlıktaki bir hayvana 5 Kg. süt yemi)
  • Ayrıca vitamin mineral ilavesi gerektirmez.
  • İşletmeye özel rasyon hazırlanması için bölge teknik elemanlarımız ile görüşebilirsiniz.