Sağmal koyunların beslenmesinde kullanılır.

Kullanım Şekli ve Özellikleri

  • Çuko Yem Koyun Süt Yemi’ne yeni başlıyorsanız, koyunlarınızı 10 günlük bir geçiş süreci içerisinde yavaş yavaş alıştırınız.
  • Çuko Yem Koyun Süt Yemi günde en az 3 – 4 öğünde verilmelidir.
  • İdeal enerji protein ve vitamin mineral içeriği olan dengeli bir rasyona sahiptir, ayrıca vitamin takviyesine gerek yoktur.
  • Kuzu doğum ağırlıklarını yükseltir ve yılda birden fazla kuzu alımını sağlar.
  • Yüksek ve uzun dönem süt verimi sağlar.