Bol miktarda kaliteli mısır silajı kullanımına olanak veren özel bir sığır süt yemidir. Zengin vitamin mineral bileşimi ve dengeli protein enerji yapısı ile hayvanlarınızın süt verimini ve süt yağını, genetik kabiliyeti oranında en üst düzeye çıkarır. Birim süt maliyetini düşürür. Maksimum verim sağlar. Doğum sonrası görülebilecek rumen asidozu (işkembe asitliği) ve ketozis problemlerini engeller. Ayak ve tırnak hastalıkları ile meme hastalıkları riskini en aza indirir. İneklerinizin doğumdan sonra daha çabuk kızgınlık göstermesini ve kolay gebe kalmasını sağlar.

Kullanım Şekli ve Özellikleri

  • Süt verimini arttırır.
  • Mısır Silajı vitamin ve mineraller bakımından fakirdir. Bu sebeple Sunar 26.25 Süt Yemi vitamin ve mineraller bakımından zenginleştirilmiş bir yemdir.
  • Çuko Yem Konsantre Süt Yem’nin işkembede yıkılan ve korunmuş (by-pass) protein içeriği, mısır silajına dayalı besleme için özel formüle edilmiştir.
  • Ayrıca vitamin mineral ilavesi gerektirmez.
  • İşletmeye özel rasyon hazırlanması için bölge teknik elemanlarımız ile görüşebilirsiniz.