Sağmal keçilerin beslenmesinde kullanılır.

Kullanım Şekli ve Özellikleri

  • Çuko Yem Keçi Süt Yemi’ne yeni başlıyorsanız, keçilerinizi 10 günlük bir geçiş süreci içerisinde yavaş yavaş alıştırınız.
  • Sunar Keçi Süt Yemi günde en az 3 – 4 öğünde verilmelidir.
  • İdeal enerji protein ve vitamin mineral içeriği olan dengeli bir rasyona sahiptir, ayrıca vitamin takviyesine gerek yoktur.
  • Oğlak doğum ağırlıklarını yükseltir ve yılda birden fazla oğlak alımını sağlar.
  • Yüksek ve uzun dönem süt verimi sağlar.