Yüksek verimli sağmalların doğum sonrası ilk 21 günlük dönem beslenmesinde kullanılan yüksek enerjili özel bir yemdir. Zengin vitamin mineral bileşimi ve dengeli protein enerji yapısı ile hayvanlarınızın süt verimini ve süt yağını, genetik kabiliyeti oranında en üst düzeye çıkarır. Birim süt maliyetini düşürür. Maksimum verim sağlar. Doğum sonrası görülebilecek rumen asidozu (işkembe asitliği) ve ketosis problemlerini engeller. Ayak ve tırnak hastalıkları ile meme hastalıkları riskini en aza indirir. İneklerinizin doğumdan sonra daha çabuk kızgınlık göstermesini ve kolay gebe kalmasını sağlar.

Kullanım Şekli ve Özellikleri

  • Doğum sonrasındaki kilo kaybına engel olur.
  • Tohumlama başına gebe kalma oranlarını arttırır.
  • Doğum sonrasında yumurtalıkların sağlıklı çalışmalarını sağlar.
  • Süt sığırlarının 40-60 gün içerisinde tohumlanmalarını sağlar.
  • Ketozis riskini düşürür.
  • İçeriği by-pass (korunmuş) yağlar, organik mineraller ve maya ile zenginleştirilmiştir. Ayrıca vitamin mineral ilavesi gerektirmez.
  • İşletmeye özel rasyon hazırlanması için bölge teknik elemanlarımız ile görüşebilirsiniz.