Buzağıların 60. gününden,120. gününe kadar kullanılır. 120. günden sonra dişilerde düve yemine, erkeklere besi yemine geçilir. Buzağılarınızın sağlıklı ve dengeli büyümesini sağlar.

Kullanım Şekli ve Özellikleri

  • Çuko Yem Buzağı Başlangıç Yemi’nden, Çuko Yem Buzağı Büyütme Yemi’ne geçerken alıştırma devresi uygulayınız.
  • Bu dönemde mümkünse kuru kaba yem olarak saman kullanmayınız.
  • Mısır silajı ve yaş pancar posası gibi sulu kaba yemleri bu dönemde vermeyiniz.
  • Buzağılarınızı bu dönemde 10-12 li gruplara ayırın, iç ve dış parazit mücadelesi yapınız.