Orta düzeyde verimli süt ineklerinin beslenmesinde kullanılır. Zengin vitamin mineral bileşimi ve dengeli protein enerji yapısı ile hayvanlarınızın süt verimini ve süt yağını, genetik kabiliyeti oranında en üst düzeye çıkarır. Birim süt maliyetini düşürür. Maksimum verim sağlar. Doğum sonrası görülebilecek Rumen asidozu (işkembe asitliği) ve ketozis problemlerini engeller. Ayak ve tırnak hastalıkları ile meme hastalıkları riskini en aza indirir. İneklerinizin doğumdan sonra daha çabuk kızgınlık göstermesini ve kolay gebe kalmasını sağlar.

Kullanım Şekli ve Özellikleri

  • Çuko Yem 18 Süt Yemi’ne yeni başlıyorsanız, ineklerinize 10 günlük bir geçiş süreci içerisinde yavaş yavaş alıştırınız.
  • Çuko Yem 18 Süt Yemi’ni ineklerinize toplam rasyonun içerisine karıştırarak 3 öğün halinde veriniz.
  • Lezzetli yem ham maddelerinden hazırlandığı için süt sığırlarında iştah açarak kuru madde tüketimini arttırır.
  • Ayrıca vitamin mineral ilavesi gerektirmez.
  • İşletmeye özel rasyon hazırlanması için bölge teknik elemanlarımız ile görüşebilirsiniz.