Yüksek süt verimli ineklerin beslenmesinde kullanılır. Zengin vitamin mineral bileşimi ve dengeli protein enerji yapısı ile hayvanlarınızın süt verimini ve süt yağını, genetik kabiliyeti oranında en üst düzeye çıkarır. Birim süt maliyetini düşürür. Maksimum verim sağlar. Doğum sonrası görülebilecek rumen asidozu (işkembe asitliği) ve ketosis problemlerini engeller. Ayak ve tırnak hastalıkları ile meme hastalıkları riskini en aza indirir. İneklerinizin doğumdan sonra daha çabuk kızgınlık göstermesini ve kolay gebe kalmasını sağlar.

Kullanım Şekli ve Özellikleri

  • Sağmal ineklerinin enerji, protein, vitamin ve mineral madde ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırlanmış dengeli bir yemdir.
  • Gerek protein, gerekse enerji bakımından zengin olduğundan süt ineklerinin laktasyon başında artan besin madde ihtiyaçlarını dengeli bir şekilde karşılar.
  • Lezzetli yem ham maddelerinden hazırlandığı için süt sığırlarında iştah açarak kuru madde tüketimini arttırır.
  • Sağmal hayvanlarda süt verimini arttırması yanı sıra süt veriminin uzun süre yüksek düzeyde kalmasını sağlar.
  • Düşük kalitede kaba yem kullanan işletmelerde rasyonların enerji protein mineral dengesinin oluşturulmasına yardımcı olur.
  • İçeriği by-pass (korunmuş) yağlar, organik mineraller ve maya ile zenginleştirilmiştir. Ayrıca vitamin mineral ilavesi gerektirmez.
  • İşletmeye özel rasyon hazırlanması için bölge teknik elemanlarımız ile görüşebilirsiniz.